Quảng cáo

Gwendoline Yeo

Đứa Con Của Địa Ngục: Thanh Kiếm Bão Táp
6.5

Đứa Con Của Địa Ngục: Thanh Kiếm Bão Táp

Một vị giáo sư về văn hóa dân gian đã mở một cuộn giấy cấm và bị ám ảnh bởi những con quỷ Sấm Sét Nhật Bản cổ đại, những kẻ đang tìm cách trở lại ...
Quảng cáo