Quảng cáo

Reg E. Cathey

Gã Thợ Máy
7.7

Gã Thợ Máy

Feb. 09, 2004

Gã Thợ Máy

Trevor Reznik, một người thợ tiện bị chứng mất ngủ suốt một năm trời khiến anh gầy rộc như một bóng ma. Trevor đối mặt với những chuyện kỳ lạ ...
Quảng cáo